Diabetes

Een van de complicaties bij diabetes is een verminderd gevoel in de voeten, waardoor men een verwonding minder snel voelt.

Bovendien kan ook een slechtere doorbloeding in de benen en de voeten voorkomen. Hierdoor zal een wonde minder snel helen.

Een klein wondje kan op deze manier een ernstige infectie veroorzaken, zonder dat de patiënt dit zelf in de gaten heeft.


Het is belangrijk dat diabetespatiënten regelmatig hun voeten laten controleren door een podoloog. 
De podoloog kan risico’s opsporen, advies geven en indien nodig een behandeling uitvoeren.



Diabetespatiënten die in het bezit zijn van een zorgmodel of in het zorgtraject zijn opgenomen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 2x per jaar tegemoetkoming van het RIZIV voor een podologische behandeling.